6. Folkeoplysningsudvalgets mødeplan for 2018 (2017-0405859)

Folkeoplysningsudvalget skal vedtage udvalgets mødeplan for 2018.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget godkender forslag til mødeplan for 2018, jf. bilag 1.

Problemstilling

Ifølge § 2 i Folkeoplysningsudvalgets forretningsorden fastlægges udvalgets mødeplan ved starten af en ny valgperiode på udvalgets konstituerende møde.

Løsning

Der fremlægges forslag til afholdelse af seks ordinære møder i 2018, jf. bilag 1. Ekstraordinære møder kan afholdes, når formanden finder det fornødent, eller hvis mindst tre af udvalgets medlemmer fremsætter begæring herom.

Udkast til Folkeoplysningsudvalgets mødeplan er udarbejdet med udgangspunkt i de vedtagne mødeplaner for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Socialudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Møderne afholdes tirsdage (aprilmødet dog en lørdag i forbindelse med udvalgets studietur og decembermødet en mandag) i tidsrummet kl. 16.30-18.30. Møderne afholdes på Rådhuset bortset fra mødet, der afholdes i forbindelse med studieturen.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Den godkendte mødeplan publiceres på internettet.

 

Mads Kamp Hansen

                                  /Marianne Kruckow

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 6. marts 2018:

Indstillingen blev godkendt.