10. Udpegning af medlemmer til DGI-Byens brugerudvalg (2018-0059122)

Folkeoplysningsudvalget skal udpege to medlemmer til DGI-Byens brugerudvalg.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at udvalget udpeger et medlem fra de frivillige folkeoplysende foreninger og et medlem fra den folkeoplysende voksenundervisning til DGI-Byens brugerudvalg.

Problemstilling

Ifølge kommissorium for brugerudvalget i DGI-Byen skal Folkeoplysningsudvalget udpege to medlemmer til brugerudvalget: Et blandt repræsentanterne for de frivillige folkeoplysende foreninger og et blandt repræsentanterne for den folkeoplysende voksenundervisning.

Løsning

Formålet med brugerudvalget er – gennem brugerinddragelse – at sikre en optimal benyttelse af den offentlige del i DGI-byen samt medvirke til udvikling af nye måder og rammer for idrætsudøvelse – herunder undervisning og aktiviteter, der forudsætter vand.

Folkeoplysningsudvalget udpeger to medlemmer til brugerudvalget.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Forvaltningen meddeler brugerudvalget, hvem der er udpeget af Folkeoplysningsudvalget.

 

Mads Kamp Hansen

                                  /Marianne Kruckow

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 6. marts 2018:

Udvalget udpegede John Kalo og Viggo Brøndegaard til DGI-Byens brugerudvalg.