15. B-sag: Administrative bevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge (2018-0010025)

Folkeoplysningsudvalget skal orienteres om administrative bevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget tager de administrative beslutninger til efterretning.

Problemstilling

Folkeoplysningsudvalget har delegeret administrative bevillinger under 100.000 kr. til Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Løsning

1. Havets Helte

Havets Helte har fået en bevilling på 41.000 kr. til projektet "Aktivitetskasser til Søspejdergruppen Havets Helte".

Formål og målgruppe

Projektets formål er at kunne tilbyde et bredere udvalg af aktiviteter og derved kunne rekruttere flere medlemmer i alderen op til 24 år.
Foreningen holder til i det nye boligområde omkring Københavns Sydhavn. Foreningen tilbyder sejlads i sommerhalvåret. I vinterhalvåret er spejderne på land, hvor aktiviteten er almindelige spejderfærdigheder.
Interessen for at lære at sejle har været overvældende, og foreningen har for tiden en venteliste på 185 børn. Med dette projekt vil foreningen udvide deres tilbud af vinteraktiviteter og rekruttere flere medlemmer.
Foreningen forventer at kunne rekruttere 30 nye medlemmer og 10 frivillige instruktører via projektet.

Projektperioden er 1. januar - 31. december 2018. 

2. Copenhagen Floorball

Copenhagen Floorball har fået en bevilling på 59.200 kr. til projektet "Floorball i Sydhavnen - Rekruttering og brobygning".

Formål og målgruppe

Projektet har til formål at rekruttere børn fra Sydhavnskvartererne. Målgruppen er børn fra 0. - 3. klassetrin, og foreningen vil rekruttere fra Ellebjerg Skole og tilhørende fritidshjem. Projektet skal etablere den nødvendige "bro" fra skole/fritidshjem til forening.
Projektet er opdelt i træninger på skolen, separate træninger i klubhus, hvor der introduceres til klublivet, forældremøder, deltagelse i Sommercamp med mere.
Foreningen forventer at kunne rekruttere 15 nye medlemmer via projektet.

Projektperioden er 1. januar 2018 - 30. september 2018.

3. DGI Storkøbenhavn

DGI Storkøbenhavn fik på Folkeoplysningsudvalgets møde 22. april 2017 bevilget 459.000 kr. til 1. år af det toårige projekt "Street Workout CPH".

DGI Storkøbenhavn har søgt om tilladelse til at ændre projektperioden, så projektet sluttes 31. december 2019 i stedet for 1. maj 2019. Samtidig har foreningen ændret projektets titel til "TrainOut".

Forvaltningen har imødekommet DGI Storkøbenhavns ønsker. Bevillingen til projektets 2. år skal herefter behandles på udvalgets møde 3. december 2018.

Økonomi

Udviklingspuljen for børn og unge har i 2018 et budget på 4.867.000 kr.

På Folkeoplysningsudvalgets møde 4. december 2017, blev der fra puljens budget 2018 afsat midler til følgende formål:
Projekt "Mere Badminton i København" 422.500 kr., DUI LEG og VIRKE 2. rate af et projekt 27.451 kr., Kultur KBH 300.000 kr., Lederuddannelse 183.750 kr. og Naturpark Amager 200.000 kr.

Der er til dette møde to projekter med et samlet forbrug på 127.250 kr., og der er meddelt to administrative bevillinger med et samlet forbrug på 100.200 kr.

Herudover er der reserveret 2. års-bevillinger til 9 forhåndsgodkendte projekter.

Budget 2018

4.867.000 kr.

Forbrug afsat i 2017 1.133.701 kr.
Indstillet til dette møde 127.250 kr.
Administrative bevillinger 100.200 kr.
Forhåndsgodkendte bevillinger 1.410.735 kr.
Rest på budget 2.095.114 kr.

 

Mads Kamp Hansen

                                   /Marianne Kruckow

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 6. marts 2018:

Punktet blev godkendt umiddelbart efter dagsordenens punkt 1.

Indstillingen blev godkendt.