11. Godkendelse af medlems- og lokaletilskud til de frivillige folkeoplysende foreninger for 2018, perioden marts - december (2018-0062453)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til ansøgninger om medlemstilskud fra en tidligere godkendt forening og syv nye foreninger for perioden 1. marts - 31. december 2018 samt forhøjelse af lokaletilskud for en kendt forening.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget godkender medlemstilskud for perioden 1. marts - 31. december 2018, jf. bilag 1.         
  2. at Folkeoplysningsudvalget godkender forhøjelse af lokaletilskud for kendt forening med 37.193 kr.

Problemstilling

En tidligere godkendt og syv nye foreninger (bilag 1) indstilles til godkendelse samt medlemstilskud for perioden 1. marts - 31. december 2018. Folkeoplysningsudvalget godkender i henhold til folkeoplysningslovens § 5, stk. 8, jfr. § 35, stk. 2, tilskud til foreninger.

Boldklubben Frem, foreningsnummer 21857, indstilles til godkendelse af forhøjelse af lokaletilskud i henhold til retningslinjernes afsnit 4.3.1 vedrørende væsentlige merudgifter. Ifølge vejledningen er det sædvanligvis en stigning på 25 - 30 % og mere end 10.000 kr. Foreningen har fået ekstraordinære udgifter til el på 140.000 kr., men fået nedsat beløbet til 70.000 kr. mod at igangsætte energirenovering. De allerede godkendte tilskudsberettigede lokaleudgifter udgør 377.867 kr. Foreningen er bevilget et lokaletilskud på 200.768 kr. på udvalgets møde den 4. december 2017. Det genberegnede lokaletilskud er 237.961 kr.

Løsning

En kendt forening og syv nye foreninger indstilles til medlemstilskud for perioden 1. marts - 31. december 2018, bilag 1.

Boldklubben Frem, foreningsnummer 21857 indstilles til forhøjet lokaletilskud med 37.193 kr.

Økonomi

Folkeoplysningsudvalget har den 4. december 2017 afsat nedenstående buffere til løbende sager i 2018 fordelt på medlems- og lokaletilskud.

Medlemstilskud i kr.

 

Afsat buffer

899.240

Indstilling på marts mødet

153.912

Rest for medlemstilskud 2018

745.328

Lokaletilskud inkl. hyttetilskud i kr.

 

Afsat buffer

1.969.317

Indstilling på marts mødet

37.193

Rest for lokaletilskud inkl. hyttetilskud for 2018

1.932.124

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen meddeler foreningerne Folkeoplysningsudvalgets beslutning.

Medlemstilskuddene vil blive udbetalt i to rater, når de enkelte foreninger har bekræftet, at de har facilitetstider til rådighed til deres aktiviteter.

 

Mads kamp Hansen

                                   /Marianne Kruckow

Beslutning

Udvalget opfordrede indledningsvist Ørestad Skøjte- og Ishockeyklub og Ørestad Skøjteklub til at differentiere deres navne yderligere.

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 6. marts 2018:

Caroline Stage Olsen stillede procedureforslag om, at godkendelsen af Ørestad Skøjte- og Ishockeyklub udsættes, så forvaltningen kan undersøge foreningen nærmere. Forslaget blev sat til afstemning. Tre medlemmer stemte for, 14 medlemmer stemte mod og et medlem undlod at stemme.

Indstillingen blev godkendt med 16 stemmer for - to medlemmer undlod at stemme.