3. Godkendelse af referat

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 6. marts 2018:

Referatet fra mødet den 4. december 2017 blev godkendt.