8. Samarbejdsaftale mellem Østerbro Musikskole og Heibergskolen (2018-0056279)

Folkeoplysningsudvalget skal godkende musikskole som berettiget til at få stillet faciliteter til rådighed.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget godkender, at Østerbro Musikskole kan få stillet faciliteter til rådighed i henhold til Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København, pkt. 5.5.9.

Problemstilling

Forvaltningen orienterede på udvalgets møde den 4. december 2017 om, at nogle musikskoler var blevet opkrævet betaling for brugen af skolelokaler.

Løsning

Forvaltningen har skitseret løsningsmulighederne for de to berørte musikskoler:

  1. Betaling for brugen af lokaler,
  2. oprettelse af folkeoplysende foreninger, eller
  3. godkendelse som foreninger og projekter der er støttet af Københavns Kommune, men ikke godkendt som en folkeoplysende forening (Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København, pkt. 5.5.9).

Begge musikskoler har tilkendegivet, at løsning 3 vil være den bedste for dem.

Forvaltningen har nu modtaget underskrevet samarbejdsaftale mellem Østerbro Musikskole og Heibergskolen (bilag 1). Det er forvaltningens vurdering, at samarbejdsaftalen er tilstrækkelig til at godkende Østerbro Musikskole til at kunne få stillet faciliteter til rådighed i henhold til Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København, pkt. 5.5.9. 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Forvaltningen meddeler Østerbro Musikskole udvalgets beslutning.

 

Mads Kamp Hansen

                                  /Marianne Kruckow 

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 6. marts 2018:

Indstillingen blev godkendt.