Mødedato
06-03-2018 16:30

Referat

Punkt Titel
1 Konstituering
2 Godkendelse af dagsorden
3 Godkendelse af referat
4 Velkomst til det nye Folkeoplysningsudvalg og præsentation af det folkeoplysende område (2018-0050370)
5 Meddelelser
6 Folkeoplysningsudvalgets mødeplan for 2018 (2017-0405859)
7 Program for Folkeoplysningsudvalgets studietur 2018 (2018-0053133)
8 Samarbejdsaftale mellem Østerbro Musikskole og Heibergskolen (2018-0056279)
9 Status på booking af offentlige faciliteter (2018-0058461)
10 Udpegning af medlemmer til DGI-Byens brugerudvalg (2018-0059122)
11 Godkendelse af medlems- og lokaletilskud til de frivillige folkeoplysende foreninger for 2018, perioden marts - december (2018-0062453)
12 Godkendelse af folkeoplysende foreninger, der kun søger lokaler. Marts 2018 (2018-0062670)
13 Udviklingspuljen for børn og unge 2018 (2018-0010025)
14 Eventuelt
15 B-sag: Administrative bevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge (2018-0010025)
16 B-sag: Administrative afslag fra Udviklingspuljen for børn og unge (2018-0010025)
17 B-sag: Kommende sager