Mødedato
05-12-2016 15:30

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden ( )
2Godkendelse af referat ( )
3Meddelelser ( )
4Medlemsforslag om støtte fra Udviklingspuljen for børn og unge til projekter der lever op til Samarbejdspuljens kriterier (2016-0390128)
5Opfølgning på medlemsforslag om tilskudsudvikling indenfor den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (2016-0352001)
6Forslag til ændring af Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København (2016-0386273)
7Orientering om klager ved fordeling af indendørstider 2016-18 ( )
8Udviklingspuljen for børn og unge - forslag til nye retningslinjer (2016-0323476)
9Øvelokaleforeninger - gebyrer for 2017 (2016-0320169)
10Ansøgning og budget 2017 på voksenundervisningsområdet (2016-0306280)
11Ansøgning og tilskud 2017 på det frivillige folkeoplysende foreningsområde (2016-0383843)
12Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler (2016-0389793)
13Udviklingspuljen for børn og unge (2016-0379868)
14Mødeplan 2017 for Folkeoplysningsudvalget (2016-0371821)
15Eventuelt ( )
16B-sag: Administrative bevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge (2016-0379868)
17B-sag: Frister for folkeoplysende foreninger 2017 (2016-0380441)
18B-sag: Godkendelse af folkeoplysende foreninger, der kun søger lokaler (2016-0384804)
19B-sag: Kommende sager ( )