Mødedato
05-05-2015 15:30

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden
2Godkendelse af referat
3Meddelelser
4Status på arbejdet med folkeskolereformen (2015-0096986)
5Kultur- og Fritidsudvalgets 2. behandling af budget 2016 (2015-0102216)
6Budgetønske: Forøgelse af aktivitetstilskuddet, tilskuddet til egne og lejede lokalers ramme og rammen for tilskud til lederkurser (2015-0098162)
7Godkendelse af nye aftenskoler pr. 1. juli 2015 (2015-0101025)
8Status på flytning af aftenskoleundervisning fra private til offentlige lokaler (2015-0036678)
9Opfølgning på Folkeoplysningsudvalgets seminar (2015-0019445)
10Tri Club Denmark - foreningsgodkendelse (2015-0031806)
11Ansøgninger om tilskud for 2015 til Børne- og Ungeforeninger (2015-0092078)
12Udviklingspuljen for børn og unge (2015-0057329)
13Eventuelt
14B-sag: Administrative bevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge 2015 (2015-0057329)
15B-sag: Godkendelse af foreninger, der søger lokaler (2015-0095392)
16B-sag: Kommende sager på Folkeoplysningsudvalgets møde i september 2015 (2014-0039555)