8. Udviklingspuljen for børn og unge - oversigt over tilskudsbevillinger, mål og resultater (2019-0065075)

Folkeoplysningsudvalget orienteres om mål og resultater for projekter støttet af Udviklingspuljen for børn og unge.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget tager oversigten over tilskudsbevillinger til efterretning, og
  2. at Folkeoplysningsudvalget drøfter, hvordan retningslinjerne for Udviklingspuljen for børn og unge eventuelt kan ændres.

Problemstilling

Folkeoplysningsudvalget blev på sit møde 4. december 2018 orienteret om tilskudsbevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge. Udvalget ønskede en opgørelse over foreningernes mål og resultater for projekterne.

Løsning

Udviklingspuljen for børn og unge modtager et stigende antal ansøgninger, hvor projekterne er meget rekvisittunge. Herudover søges i mange ansøgninger det maksimale tilskud til projektledelse/løn.

Flere foreninger søger midler til projekter, der ligger i forlængelse af hinanden og indeholder fortløbende lønindtægt, hvilket kan synes som driftsstøtte - i nogle tilfælde til projekter/indsatser der kan minde om sociale partnerskaber.

Oversigten giver et indblik i projekternes mål og resultater, og kan danne grundlag for en debat dels om puljens anvendelsesområde, dels om krav til mål og succeskriterier for støttede projekter - herunder om de nuværende mål og succeskriterier er tilstrækkeligt operationelle for foreningerne og forvaltningen.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

På baggrund af udvalgets drøftelser udarbejder forvaltningen udkast til reviderede retningslinjer for Udviklingspuljen for børn og unge.

 

Mads Kamp Hansen

                                               /Marianne Kruckow

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 5. april 2019:

Udvalget drøftede, hvordan Retningslinjer for Udviklingspuljen for børn og unge eventuelt kan ændres.

Udvalget ønskede, at forvaltningen fremlægger nyt oplæg på udvalgets møde den 21. maj.

Indstillingen blev godkendt.