2. Meddelelser

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer om status vedrørende DoCas.

Beslutning

Forvaltningen orienterede om:

  1. Status for bookingsystem.
  2. Bevilling af ny start til aftenskolen Københavnersalonen.
  3. Status vedr. øvelokaler til rytmisk musik. Udvalget ønskede, at forvaltningen udarbejder en sag til mødet den 21. maj.
  4. Politiets afgørelse i sagen om Copenhagen Lions erklæring om indhentelse af børneattester.
  5. Status vedr. DoCas (aftenskolernes administrations- og indberetningssystem). Der har været fejl i systemet efter hacker-angreb, og løntaksterne er ikke korrekt opdateret i 2018. Forvaltningen arbejder på at løse de problemer, der er opstået i den forbindelse.