5. Status på indhentelse af erklæring om indhentelse af børneattester og accept af tilskudsbetingelser 2019 fra børn og unge foreninger (2019-0073684)

Forvaltningen orienterer om status vedrørende foreningers indsendelse af tro- og love-erklæring om indhentelse af børneattester og accept af tilskudsbetingelser.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Problemstilling

Alle godkendte folkeoplysende foreninger er den 17. januar 2019 blevet bedt afgive erklæring om indhentelse af børneattester for 2019. Erklæringen skal afgives i Foreningsportalen og er sendt til 1.131 foreninger.

Folkeoplysningsudvalget har bevilget medlems- og lokaletilskud for 2019 til godkendte folkeoplysende foreninger. Som følge af ændrede retningslinjer skal den enkelte forening acceptere tilskudsbetingelserne før udbetaling sættes i gang.

Løsning

Børneattester

Efter den første anmodning om at afgive erklæring er der sendt rykkere den 21. februar og 4. marts 2019.

Ved udløb af sidste frist den 13. marts 2019 manglede 45 foreninger at afgive erklæringen. Navnene på de 45 foreninger fremgår af bilag 1. Her fremgår også, om den enkelte forening er bevilget medlems-/lokaletilskud i 2019, og om foreningen enten er tildelt lokaletider i Foreningsportalen eller har søgt faciliteter for sæsonerne 2019 - 2021.

Tre af foreningerne har ingen valid mail adresse, jf. bilag 1.

En folkeoplysende forening skal i henhold til Folkeoplysningslovens § 4, stk. 4, afgive erklæring om, at foreningen indhenter børneattester. Sker dette ikke, skal kommunen undlade at yde tilskud og anvise lokaler til foreningen, jf. folkeoplysningslovens § 33, stk. 7. Kravet fremgår også af Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København, stk. 1.5 h.

Efter Folkeoplysningsudvalgets møde den 5. april 2019 sendes en sidste rykker til de 45 foreninger med 8 dages frist.

Er erklæringen herefter ikke afgivet sker følgende:

  1. Eventuelle tildelte lokaletider annulleres,
  2. eventuelle ansøgninger om lokaletider for sæsonerne 2019 - 2021 udgår af fordelingsrunden,
  3. eventuelle tildelte medlems / lokaletilskud skal tilbagebetales, og
  4. foreningen spærres i Foreningsportalen.

Afgiver foreningen erklæringen senere, frigives den i Foreningsportalen og kan søge resttider og tilskud til førstkommende ansøgningsrunde.

Accept af tilskudsbetingelser 

Trods flere erindringer har ca. 20 foreninger på nuværende tidspunkt endnu ikke accepteret tilskudsbetingelser, og der er derfor ikke udbetalt tilskud.

Der erindres ikke yderligere for accept af tilskudsbetingelser og har foreningen ikke accepteret tilskudsbetingelserne senest 1. juni 2019 sendes annullering af bevillingen for 2019. Ønsker foreningen stadig tilskud for 2019 henvises til at søge til fristen 1. august 2019 gældende for perioden september - december 2019.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Kultur- og fritidsforvaltningen sender efter Folkeoplysningsudvalgets møde den 5. april 2019 en sidste rykker til de 45 foreninger med de beskrevne konsekvenser. Afgiver foreningen erklæringen senere, vil den igen få mulighed for at søge resttider og tilskud.

Foreninger, der ikke har accepteret tilskudsbetingelserne senest 1. juni 2019 vil modtage en annullering af bevillingen for 2019 og henvises til eventuelt at søge tilskud til fristen 1. august 2019 for perioden september - december 2019.

 

Mads Kamp Hansen

                                             /Marianne Kruckow

Beslutning

Martin Duus havde spurgt til de nye regler for foreningernes aflæggelse af regnskab. Forvaltningen oplyste, at:

  • De nye regler for regnskabsførelse og -aflæggelse har virkning for regnskabet for 2019, som skal afleveres i 2020, og
  • modelregnskabet skal følges, men poster, der ikke bruges, kan slettes.

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 5. april 2019:

Indstillingen blev godkendt.