1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

I mødet deltog:

Borgerrepræsentanter:

Rikke Lauritzen, Caroline Stage, Christopher Røhl Andersen og Sofie Seidenfaden.

Fra den folkeoplysende voksenundervisning:

Charlotte Lorenzen, Gitte Pedersen, Kåre Emtoft, Ole Sørensen og Peter Hollbaum-Hansen.

Fra det frivillige folkeoplysende foreningsområde:

Anders Berner, Asger Gaard, Kirsten Del Campo (for Caroline Møller Jensen), Flemming Jensen og Viggo Brøndegaard.

Fra forvaltningen:

Mads Kamp Hansen, Thomas Bach, Marianne Kruckow og Lars Eisenhardt.

Følgende havde meldt afbud:

Badar Shah, Mara Frej, John Kalo, Caroline Møller Jensen, Martin Duus og Søren Hemmingshøj. 

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 5. april 2019:

Ole Sørensen ønskede dagsordenens punkt 15 gjort til A-sag.

Med denne ændring blev dagsordenen godkendt.