7. Godkendelse af foreninger, der søger tilskud maj - december 2019 (2019-0071122)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til ansøgninger om medlems- og lokaletilskud.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

 1. at Folkeoplysningsudvalget godkender medlemstilskud til to godkendte foreninger for  1. januar - 31. december 2019, jf. bilag 1,
 2. at Folkeoplysningsudvalget godkender lokaletilskud for tre godkendte foreninger for perioden 1. januar - 31. december 2019, jf. bilag 1,
 3. at Folkeoplysningsudvalget godkender medlemstilskud for to godkendte foreninger, hvoraf den ene er lokaleforening, der nu søger tilskud for perioden 1. marts - 31. december 2019, jf. bilag 1,
 4. at Folkeoplysningsudvalget godkender medlemstilskud for én ny forening for perioden 1. maj - 31. december 2019, jf. bilag 1,
 5. at Folkeoplysningsudvalget giver afslag på øget medlemstilskud på baggrund af forhøjet medlemstal for én godkendt forening, jf. bilag 1, og
 6. at Folkeoplysningsudvalget giver afslag på lokaletilskud til én godkendt forening, jf. bilag 1.

Problemstilling

 1. To godkendte foreninger har søgt medlemstilskud for hele 2019 rettidigt, men ansøgningerne indgik ikke i bevillingssagen på Folkeoplysningsudvalgets møde den 3. december 2019.
 2. Det samme gør sig gældende for tre godkendte foreninger, der rettidigt har søgt lokaletilskud for 2019.
 3. To godkendte foreninger søger nu medlemstilskud for perioden 1. marts - 31. december 2019. Den ene har indtil nu kun været godkendt som lokaleforening. Der var søgt rettidigt til fristen for perioden, men ansøgningerne kunne ikke nå at indgå i indstillingen til Folkeoplysningsudvalgets møde den 5. februar 2019.
 4. En ny forening søger om godkendelse og medlemstilskud for perioden 1. maj - 31. december 2019.
 5. En godkendt forening har 3. januar 2019 søgt om forhøjelse af antal medlemmer under 25 år som følge af medlemsfremgang fra 106 til 262 i aldersgruppen. Jf. retningslinjernes pkt. 4.2 skal dokumentation for medlemsfremgang på mindst 10 % og mindst 30 medlemmer ske senest 1. juni året forinden.
 6. En godkendt forening indstilles til afslag på ansøgning om lokaletilskud som følge af flytning af foreningens klubhus / kontor. I forbindelse med omlægning af socialpsykiatrien mistede foreningen klubhus / kontor i Hørsholmgade 20 og har nu fået tilbud om leje af lokale i Grøndal MultiCenter. Foreningen kan stadig benytte faciliteter i Hørsholmgade til aktiviteter.

Løsning

 1. To godkendte foreninger har søgt medlemstilskud for hele 2019 og indstilles til godkendelse.
 2. Tre godkendte foreninger har søgt lokaletilskud for hele 2019 og indstilles til godkendelse.
 3. To godkendte foreninger søger nu medlemstilskud for perioden 1. marts - december 2019 og indstilles til godkendelse. Der vil dog efterfølgende være kontakt med den ene forening i forhold til medlemmernes deltagelse i kontinuerligere aktiviteter, såfremt foreningens ansøgninger om faciliteter fra efteråret 2019 ikke imødekommes.
 4. Én ny forening søger om godkendelse og medlemstilskud for perioden 1. maj -31. december 2019 og indstilles til godkendelse.
 5. Én godkendt forening har søgt om forhøjelse af dens medlemstal og dermed øget medlemstilskud for 2019 som følge af en stor medlemsfremgang i 2. halvår 2018. Medlemsfremgangen skal dokumenteres senest ved ansøgning 1. juni året inden og indstilles derfor til afslag.
 6. En godkendt forening har søgt om lokaletilskud til klubhus / kontor i Grøndal MultiCenter og indstilles til afslag. Dels fordi der ikke ydes lokaletilskud til kommunale bygninger, og dels fordi der ikke er tale om aktivitetslokaler.

Økonomi

Folkeoplysningsudvalget har den 3. december 2018 afsat nedenstående buffere til løbende sager i 2019 fordelt på medlems- og lokaletilskud.

Medlemstilskud i kr.

Afsat buffer

914.580

Indstilling på møde i februar

38.979

Indstilling på møde i april

367.681

Rest for medlemstilskud i kr.

507.920

 

Lokaletilskud inkl. hyttetilskud i kr.

Afsat buffer

2.086.254

Indstilling på møde i februar

0

Indstilling på møde i april

140.114

Rest for lokaletilskud inkl. hyttetilskud i kr.

1.946.140

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen meddeler foreningerne Folkeoplysningsudvalgets beslutning.

Medlemstilskuddene vil blive udbetalt i to rater, når de enkelte foreninger har bekræftet, at de har facilitetstider til rådighed til deres aktiviteter, og tilskudsbetingelserne er tiltrådt.

 

Mads Kamp Hansen

                                           /Marianne Kruckow

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 5. april 2019:

Udvalget udsatte beslutningen vedr. indstillingens 5. at-punkt med henblik på at belyse problemstillingen yderligere.

Udvalget ønskede, at forvaltningen ser på mulighederne for, hvordan foreninger, der overtager lukkede foreningers medlemmer, kan kompenseres, og på hvilke ændringer af Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København det eventuelt kræver.

Med denne bemærkning blev indstillingen godkendt.