13. B-sag: Administrative afslag fra Udviklingspuljen for børn og unge (2019-0025396)

Folkeoplysningsudvalget skal orienteres om administrative afslag fra Udviklingspuljen for børn og unge.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget tager de administrative afslag til efterretning.

Problemstilling

1. Girlz United

Girlz United har søgt om tilskud på 92.999 kr. til projekt "HipHop i Prismen for børn i Amager Øst".

Formålet med projektet er at oprette HipHop dansehold for børn i Amager Øst. Foreningen har fundet en frivillig danseinstruktør til at lede holdene.
Den primære målgruppe er etniske minoritetsbørn og socialt udsatte børn fra 1. - 4. klassetrin. Rekruttering vil ske blandt egne medlemmer, lokalt netværk m.fl.
Projektets samlede budget er på 92.999 kr., hvoraf lønudgifterne udgør 58.000 kr.
Girlz United har gennem flere år, modtaget støtte fra Udviklingspuljen til flere lignende projekter, uden at opnå den forventede stigning i medlemstallet. 

Kultur- og Fritidsforvaltningen har på denne baggrund meddelt Girlz United afslag.

2. Foreningen Poesiens Hus

Foreningen Poesiens Hus har søgt om tilskud på 11.600 kr. til projekt "Poesien er i Huset".

Formålet med projektet er at skabe et skrivefællesskab for unge under 25 år med poesien i fokus. Foreningen har søgt Kultur- og Fritidsudvalget om driftsstøtte for 2019. Ansøgningen behandles på KFU 27. februar 2019.
Foreningen er ikke godkendt som frivillig folkeoplysende forening.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har på denne baggrund meddelt Foreningen Poesiens Hus afslag.

3. Brønshøj Judo Club

Brønshøj Judo Club har søgt om tilskud på 33.399 kr. til projekt "Judo på Fritidsinstitutionen ved Brønshøj Skole/Brønshøj Fritidshjem"

Projektets formål er at udbrede kendskab til judo og rekruttere medlemmer fra indskolingen på Brønshøj fritidshjem. Aktiviteten startede i oktober 2018.
Udviklingspuljen kan ikke yde tilskud til projekter, der allerede er sat i gang.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har på denne baggrund meddelt Brønshøj Judo Club afslag.

4. Krumspring

Krumspring har søgt om tilskud på 44.100 kr. til projektet "Gymnastik på Tagensbo Skole som kriminalpræventivt virkemiddel på Nørrebro".

Projektet har til formål at aktivere børn og unge via gymnastik og derved mindske kriminalitet i nærområdet. Aktiviteten skal foregå på Tagensbo Skole, hvor de redskaber der indkøbes af projektets midler skal have til huse.

Projektets fokus er primært det kriminalpræventive arbejde og ikke folkeoplysende forenings- eller aktivitetsudvikling eller rekruttering.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har på denne baggrund meddelt Krumspring afslag.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Mads Kamp Hansen
                                               /Marianne Kruckow

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 5. april 2019:

Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1.

Indstillingen blev godkendt.