9. Udviklingspuljen for børn og unge 2019 (2019-0025396)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til en ansøgning om midler fra Udviklingspuljen for børn og unge.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget giver afslag til ansøgningen under pkt. 1.

Problemstilling

En forening søger midler til 3. år af et treårigt projekt.

Løsning

1. Girlz United

Girlz United søger en bevilling på 94.750 kr. som støtte til 3. år af projektet "Girlz United starter Kreativt Værksted på Indre Nørrebro". Til projektets 1. og 2. år bevilgede Folkeoplysningsudvalget henholdsvis 92.750 kr. og 94.750 kr. 

Formål og målgruppe

Projektets formål er at udvikle et kreativt værksted for piger på Indre Nørrebro. Den primære målgruppe er etniske minoritetspiger i alderen 6 - 11 år.
Foreningen fornemmer god tilslutning til holdet og har et velfungerende team af frivillige til at drive det og vurderer at projektet er godt i gang.

Varighed

Projektperioden er fra 1. april 2017 til 31. marts 2020.

Succeskriterier

Foreningens mål er at rekruttere 80 nye medlemmer, 15 frivillige instruktører samt 15 frivillige eventkoordinatorer.
Knap to år inde i projektet, har foreningen rekrutteret 25 medlemmer samt 7 frivillige.
Udviklingspuljen for børn og unge har siden 2015, givet foreningen støtte til to toårige projekter og to treårige projekter. I denne periode er foreningens samlede medlemstal steget fra 148 til 182 medlemmer under 25 år.
Med en medlemsstigning på 34 over en treårig periode, hvor Udviklingspuljen har støttet 4 projekter vurderer forvaltningen, at det er urealistisk at projektet når sit mål om at rekruttere 80 nye medlemmer. Herudover vurderer forvaltningen, at den løbende projektstøtte har fået karakter af driftsstøtte.
På den baggrund indstilles ansøgningen til afslag.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget meddeler afslag på ansøgningen.

Økonomi

Udviklingspuljen for børn og unge har i 2019 et budget på 4.795.309 kr.

Der er til dette møde meddelt 5 administrative bevillinger, hvoraf midlerne til de  bevilges af puljens budget for 2019. 

Rest på budget efter FOU 5. februar 2019                 4.694.909 kr. 
Administrative bevillinger     181.662 kr.
Rest på budget  4.513.247 kr.

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen meddeler ansøgeren Folkeoplysningsudvalgets beslutning.

 

Mads Kamp Hansen

                                             /Marianne Kruckow

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 5. april 2019:

Indstillingen blev godkendt.