10. Eventuelt

Beslutning

Kåre Emtoft oplyste, at FOF har vundet den sag om dækningsafgift, der har verseret med Københavns Kommune.