Mødedato
05-04-2019 16:30

Referat

Punkt Titel
1 Godkendelse af dagsorden
2 Meddelelser
3 Høring om Kultur- og Fritidsudvalgets investerings- og effektiviseringsforslag (2019-0073258)
4 Kontingentstøtteordning - status og høring (2018-0007985)
5 Status på indhentelse af erklæring om indhentelse af børneattester og accept af tilskudsbetingelser 2019 fra børn og unge foreninger (2019-0073684)
6 Godkendelse af ny aftenskole Kulturviften (2018-0138354)
7 Godkendelse af foreninger, der søger tilskud maj - december 2019 (2019-0071122)
8 Udviklingspuljen for børn og unge - oversigt over tilskudsbevillinger, mål og resultater (2019-0065075)
9 Udviklingspuljen for børn og unge 2019 (2019-0025396)
10 Eventuelt
11 B-sag: Godkendelse af referat
12 B-sag: Administrative bevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge (2019-0025396)
13 B-sag: Administrative afslag fra Udviklingspuljen for børn og unge (2019-0025396)
14 B-sag: Godkendelse af folkeoplysende foreninger, der søger lokaler (2019-0064801)
15 Kommende sager