9. B-sag: Godkendelse af referat

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 5. februar 2019:

Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1.

Referatet blev godkendt.