5. Godkendelse af ny aftenskole (2019-0006374)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til en ansøgning om godkendelse af ny aftenskole, Aftenskolen Nordvest, pr. 1. april 2019.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget giver en betinget godkendelse til en ny folkeoplysende voksenundervisningsforening, Aftenskolen Nordvest, samt godkender et tilskud på 163.758,06 kr. for perioden 1. april  - 31. december 2019 med et foreløbigt tilsagn på 15.000,- kr. (bilag 1).

Problemstilling

Aftenskolen Nordvest søger om godkendelse som folkeoplysende voksenundervisningsforening (aftenskole) pr. 1. april 2019. Aftenskolens godkendelse er betinget af, at den ændrer vedtægterne, så det fremgår, at et medlem ved eksklusion kan få prøvet sin sag på førstkommende generalforsamling.

Løsning

Aftenskolen Nordvest primære formål er at forestå voksenundervisning, foredrag og debat i kreative fag, bevægelsesfag, sprogfag samt integration og samfund, og søger om tilskud til lærer- og lederløn for 1384 almene undervisningstimer. Aftenskolen Nordvest lever op til de i folkeoplysningsloven fastsatte krav til folkeoplysende foreninger, der vil udbyde voksenundervisning og indstilles derfor til en betinget godkendelse. Godkendelsen betinges af, at aftenskolen på førstkommende generalforsamling ændrer vedtægternes §11, så det fremgår, at hvis et medlem ekskluderes, kan medlemmet få prøvet sin sag på en generalforsamling, jf. Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København, afsnit 1.4.

Aftenskolen Nordvest indstilles til et foreløbigt tilskudstilsagn på 15.000 kr. til løntilskud inklusiv tilskud til debatskabende aktiviteter. Derudover indstilles, at det resterende tilskud for perioden 1. april - 31. december 2019 på 148.758,06 kr. samt PEA-tilskud efter regning udbetales, når foreningen har dokumenteret forbruget af de 15.000 kr.

Økonomi

Der udbetales 15.000 kr. til aftenskolen ved godkendelsen. Herefter udbetales 148.758,06 kr. i rater efter samme retningslinjer som for kendte aftenskolen. Raterne udbetales, når skolen har aflagt regnskab for forbruget af det foreløbige tilskud.

Beløbene tages fra den afsatte buffer til nye aftenskoler på 800.000 kr.

Videre proces

Forvaltningen meddeler foreningen Folkeoplysningsudvalgets beslutning samt tilbyder foreningen rådgivningsmøde for nye foreninger.

 

Mads Kamp Hansen

                                       /Marianne Kruckow

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 5. februar 2019:

Indstillingen blev godkendt.