11. Administrativt afslag fra Udviklings- og Aktivitetspuljen for Aftenskoler (2019-0009039)

Folkeoplysningsudvalget skal orienteres om administrative afslag fra Udviklings- og Aktivitetspuljen for Aftenskoler.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget tager det administrative afslag til efterretning.

Problemstilling

Fora København

Fora København har søgt om tilskud til eventet "Say it! Play it!".

Fora indgår i et større projekt og skal afvikle et event, der omhandler det kommende valg. Eventet handler om at skabe en sjov setting for en politisk debat, der skal gøre opmærksom på valget. Dagen er bygget op som en slags "vælgermøder", og aftenskolen arbejder mod deltagelse af repræsentanter fra de politiske ungdomspartier.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har meddelt aftenskolen afslag, da puljen, jf. retningslinjerne, ikke kan give tilskud til projekter med politisk indhold.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Mads Kamp Hansen

                                        /Marianne Kruckow

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 5. februar 2019:

Det blev præciseret, at det er projekter med partipolitisk indhold, Udviklings- og Aktivitetspuljen ikke kan give tilskud til.

Med denne præcisering blev indstillingen godkendt.