6. Godkendelse af foreninger, der søger medlemstilskud (2019-0012572)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til ansøgninger om medlemstilskud for en ny forening for hele 2019, én tidligere godkendt forening, samt tre nye foreninger for perioden 1. marts- 31. december 2019.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget godkender medlemstilskud til én ny forening for 1. januar - 31. december 2019, jf. bilag 1,
  2. at Folkeoplysningsudvalget godkender medlemstilskud for én tidligere godkendt forening for perioden 1. marts - 31. december 2019, jf. bilag 1,
  3. at Folkeoplysningsudvalget godkender medlemstilskud for tre nye foreninger for perioden 1. marts - 31. december 2019, jf. bilag 1, og
  4. at Folkeoplysningsudvalget giver afslag på godkendelse som folkeoplysende forening og lokaletilskud til én forening, jf. bilag 1.

Problemstilling

Én ny forening søger godkendelse samt medlemstilskud for perioden 1. januar - 31. december 2019.

En forening godkendt som folkeoplysende forening i forbindelse med ansøgning om lokaler søger medlemstilskud for perioden 1. marts - 31. december 2019.

Tre nye foreninger søger godkendelse og medlemstilskud for perioden 1. marts - 31. december 2019.

Én forening har søgt godkendelse og lokaletilskud for 1. januar - 31. december 2019.

Folkeoplysningsudvalget godkender i henhold til folkeoplysningslovens § 5, stk. 8, jfr. § 35, stk. 2, tilskud til foreninger.

Løsning

Én forening har søgt medlemstilskud til fristen for hele året 2019. Foreningen indstilles derfor til godkendelse.

Én kendt forening og tre nye foreninger indstilles til medlemstilskud for perioden 1. marts - 31. december 2019.

Én forening har søgt godkendelse og lokaletilskud for 1. januar - 31. december 2019. Forvaltningen vurderer, at aktiviteten - at skabe et nationalt webmagasin - ikke er en folkeoplysende aktivitet. Derudover har foreningen ikke godtgjort, at den har faste kontinuerlige aktiviteter for medlemmerne, eller at den har frit medlemsoptag (af foreningens hjemmeside fremgår, at man kan ansøge om at komme f.eks. på eventholdet). Foreningen indstilles på den baggrund til afslag.

Én forening har søgt lokaletilskud til et lokale beliggende i Frederiksberg Kommune. Lokaletilskud gives til privatejede lokaler beliggende i Københavns Kommune, jf. Retningslinjerne for støtte til folkeoplysning i København 4.3.2. Foreningen er administrativt meddelt afslag, jf. bilag 1.

Økonomi

Folkeoplysningsudvalget har den 3. december 2018 afsat nedenstående buffere til løbende sager i 2019 fordelt på medlems- og lokaletilskud.

Medlemstilskud i kr

 

Afsat buffer

  914.580,00 kr.

Indstilling på februarmødet

    38.979,00 kr.

Rest for medlemstilskud i kr.

  875.601,00 kr.

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen meddeler foreningerne Folkeoplysningsudvalgets beslutning.

Medlemstilskuddene vil blive udbetalt i to rater, når de enkelte foreninger har bekræftet, at de har facilitetstider til rådighed til deres aktiviteter.

 

Mads Kamp Hansen

                                           /Marianne Kruckow

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 5. februar 2019:

Indstillingen blev godkendt.