1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

I mødet deltog:

Borgerrepræsentanter:

Rikke Lauritzen, Jonas Bjørn Jensen, Kåre Traberg Smidt, Maria Frej og Sofie Seidenfaden.

Fra den folkeoplysende voksenundervisning:

Charlotte Lorenzen, Dennis Lund, Gitte Pedersen, Jean Becker (for Peter Hollbaum-Hansen), John Kalo, Kåre Emtoft, Ole Sørensen.

Fra det frivillige folkeoplysende foreningsområde:

Anders Berner, Asger Gaard, Caroline Møller Jensen, Martin Duus, Flemming Jensen, Søren Hemmingshøj og Viggo Brøndegaard.

Fra forvaltningen:

Mads Kamp Hansen, Marianne Kruckow og Lars Eisenhardt.

Tilforordnede:

Henrik Bo Hansen og Kim Brynaa (for Birgitte Arentoft Bojko).

Følgende havde meldt afbud:

Caroline Stage og Christopher Røhl Andersen.

 

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 5. februar 2019:

Kåre Emtoft ønskede dagsordenens punkt 11 gjort til A-sag.

Folkeoplysningsudvalget imødekom i henhold til udvalgets forretningsorden § 2, afsnit 4, anmodning fra Stevnsgade Basketball om foretræde i anledning af dagsordenens punkt 4. Foretrædet blev gennemført umiddelbart efter dagsordenens punkt 1.

Med denne ændring og tilføjelse blev dagsordenen godkendt.