2. Meddelelser

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer om status for indførelsen af gebyr.

Beslutning

Forvaltningen orienterede om:

  1. Status for indførelsen af gebyr.
  2. Status for booking af offentlige faciliteter og nyt bookingsystem. Der var ved udløbet af fristen for ansøgning om indendørs faciliteter indkommet 9.993 ansøgninger. Hvis foreninger har opdaget fejl i forbindelse med ansøgningen, kan der gives besked på booking@kk.dk.
  3. Opfølgning på skærpet tilsyn med Nabo Østerbro.
  4. Aftale med Intern Revision om tilsyn med foreningers medlemstal.
  5. Budget 2019’s betydning for folkeoplysningsområdet.