10. B-sag: Administrativ bevilling fra Udviklings- og Aktivitetspuljen for Aftenskoler 2019 (2019-0009039)

Folkeoplysningsudvalget skal orienteres om administrative bevillinger fra Udviklings- og Aktivitetspuljen for Aftenskoler.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget tager den administrative bevilling til efterretning.

Problemstilling

SUKA har fået en bevilling på 3.000 kr. til projektet "Projekt nyt felt".

Formål og målgruppe

Med dette projekt vil aftenskolen implementere et tilbud om undervisning i mindfulness. Undersøgelser viser, at mindfulness kan have gavnlig virkning på stresssymptomer. Aftenskolen vil derfor udbyde kurset rettet mod mennesker med hørehandicap, der grundet deres handicap kan have besvær med at følge med i samtaler og andet og derfor kan være disponeret for stress.
Tilbuddet annonceres via Høreforeningen, aftenskolens program, hjemmeside og facebook.

Undervisningen bliver afviklet over 8 uger og forestås af en lærer, der selv har et hørehandicap og derfor har forståelse for målgruppen.

Tilskuddet ydes til lærerløn for - som et forsøg - at kunne gennemføre et forløb som forsøg uden deltagerbetaling. Den hørehæmmede lærer har ikke prøvet denne form for undervisning i forhold til målgruppen.

Projektperioden er fra 1. februar 2019 til 5. april 2019.

Økonomi

Udviklings- og Aktivitetspuljen for Aftenskoler har i 2019 et budget på 821.826 kr.

Der er til dette møde meddelt et administrativ bevilling med et forbrug på 3.000 kr. 

Budget 2019      821.826 kr. 
Administrativ bevilling            3.000 kr.
Rest på budget      818.826 kr.

 

Mads Kamp Hansen

                                         /Marianne Kruckow

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 5. februar 2019:

Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1.

Indstillingen blev godkendt.