12. B-sag: Administrativ bevilling fra Udviklingspuljen for børn og unge 2019 (2019-0005991)

Folkeoplysningsudvalget skal orienteres om administrative bevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget tager den administrative bevilling til efterretning.

Problemstilling

Folkeoplysningsudvalget har delegeret afgørelser under 100.000 kr. til Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Løsning

1. Foreningen for Integreret Moderne Dans i Danmark

Foreningen for Integreret Moderne Dans i Danmark har fået bevilget 67.900 kr. til projektet "Hvem er jeg?...Hvem er du - uden mig?". Midlerne skal anvendes til løn 60.000 kr., print 5.400 kr. og kontorhold 2.500 kr.

Formål og målgruppe

Foreningen udbyder integreret moderne dans, hvor medlemmerne kan udfolde sig som de vil, som de ser ud og uden at føle sig udenfor på grund af et eventuelt handicap.
Med dette projekt vil foreningen udvide tilbuddet, til også at omfatte børn og unge.

Projektets 1. del omhandler udbud af integreret danseworkshops til skoler og institutioner. Workshops der oplyser om muligheden for integreret dans, samt en smagsprøve på  bevægelsesformen.
2. del omhandler igangsættelse af tilbuddet om dans og bevægelse, der skal give børn og unge - med og uden handicap - et frirum til at være kreative og bevæge sig sammen. Aktiviteten skal foregå i Dansekapellet, hvor foreningen har fået tider til projektet.
Foreningen har en aftale om at kunne "trække" på konsulenter fra Sammenslutningen af Unge med Handicap og her få vejledning og hjælp i forhold til at "arbejde" med unge handicappede.
Foreningen forventer at kunne rekruttere 45 børn og unge og samtidig få 7 nye frivillige via projektet.

Projektperioden er fra 2. februar 2019 til 14. december 2019.

Økonomi

Udviklingspuljen for børn og unge har i 2019 et budget på 4.795.309 kr.

Der er til dette møde et projekt med et forbrug på 32.500 kr., og der er meddelt en administrativ bevilling på 67.900 kr.  

Budget 2019      4.795.309 kr.
Indstillet til dette møde         32.500 kr.
Administrativ bevilling    67.900 kr.
Rest på budget    4.694.909 kr.

 

Mads Kamp Hansen

                                      /Marianne Kruckow

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 5. februar 2019:

Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1.

Indstillingen blev godkendt.