3. Udkast til program for Folkeoplysningsudvalgets seminar/studietur 2019 (2019-0005967)

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet forslag til indhold på Folkeoplysningsudvalgets seminar/studietur den 5-6. april 2019.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget godkender udkast til program for udvalgets seminar/studietur den 5-6. april 2019.

Problemstilling

Folkeoplysningsudvalget har i forbindelse med godkendelse af mødeplan for 2017 besluttet at afholde et to-dages seminar den 5-6. april.

Løsning

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet udkast til program for en studietur (bilag 1).

På turen besøges faciliteter i Odense, Næsby, Vejen og Århus, og udvalget afholder ordinært møde.

Økonomi

Studieturen afholdes indenfor udvalgets økonomiske ramme.

Videre proces

På baggrund af udvalgets tilkendegivelser færdiggør forvaltningen programmet for seminaret.

 

Mads Kamp Hansen

                                       /Marianne Kruckow

Beslutning

Udvalget drøftede eventuelle emner for seminaret - herunder Kultur- og Fritidspolitik, Folkeoplysningspolitik og budget 2020.

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 5. februar 2019:

Forvaltningen arbejder videre med program for seminar/studietur på baggrund af udvalgets tilkendegivelser.