7. Udviklingspuljen for børn og unge 2019 (2019-0005991)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til en ansøgning om midler fra Udviklingspuljen for børn og unge.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget giver tilsagn til ansøgningen beskrevet under pkt. 1.

Problemstilling

En forening søger midler til 2. år af et 2-årigt projekt.

Løsning

1. Rollespilsfabrikken

Rollespilsfabrikken søger en bevilling på 32.500 kr. som støtte til 2. år af projektet "Invictus - af de unge, for de unge". Til projektets 1. år bevilgede Folkeoplysningsudvalget 32.500 kr.

Formål og målgruppe

Projektets mål er at rekruttere medlemmer i alderen 14 - 24 år. Projektet skal være fundament for et fællesskab, hvor der lægges vægt på trygge, sunde og demokratiske værdier. Der er indgået et rekrutteringssamarbejde med "Ny Start", der driver et integrationsprojekt for socialt udsatte unge. 
Foreningens mål er at få 50 nye medlemmer via projektet.
Projektet "kører" efter planen og har indtil nu fået 40 nye medlemmer og frivillige, hvilket indikerer at projektet vil opnå sine mål.

Varighed

Projektperioden er 1. marts 2018 - 28. februar 2020.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at der bevilges 32.500 kr.

Økonomi

Udviklingspuljen for børn og unge har i 2019 et budget på 4.795.309 kr.

Der er til dette møde et projekt med et forbrug på 32.500 kr., og der er meddelt en administrativ bevilling på 67.900 kr. 

Budget 2019        4.795.309 kr.
Indstillet til dette møde             32.500 kr.
Administrativ bevilling             67.900 kr.
Rest på budget        4.694.909 kr.

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen meddeler ansøgeren Folkeoplysningsudvalgets beslutning.

 

Mads Kamp Hansen

                                       /Marianne Kruckow

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 5. februar 2019:

Anders Berner forlod grundet inhabilitet mødet under behandlingen af ansøgningen fra Rollespilsfabrikken.

Indstillingen blev godkendt.