17. B-sag: Frister for folkeoplysende foreninger 2018 (2017-0372301)

Der skal fastlægges ansøgnings- og afleveringsfrister for de folkeoplysende foreninger og aftenskoler for det kommende år.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget vedtager de angivne frister for folkeoplysende foreninger i 2018.

Problemstilling

I henhold til Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København beslutter Folkeoplysningsudvalget ansøgnings- og afleveringsfrister for de folkeoplysende foreninger.

Ansøgningsfrister for benyttelse af lokaler / faciliteter behandles særskilt i punkt 6.

 

Løsning

Børn- og ungeforeninger

Frist 2018

Regnskab 2017 og ansøgning 2019

1. juni kl. 14.00

Nye foreninger*, der søger tilskud for hele 2019

1. oktober kl. 14.00

Nye foreninger, der søger tilskud for perioden marts - december 2018

1. februar kl. 14.00

Nye foreninger, der søger tilskud for perioden maj - december 2018

3. april kl. 14.00

Nye foreninger, der søger tilskud for perioden september - december 2018

1. august kl. 14.00

* Foreninger, der ikke har modtaget tilskud i to år, betegnes også som nye.

 

Aftenskoler

Frist 2018

Tilskudsansøgning for hele 2019

3. april kl. 14.00

Tilskudsansøgning for kendte aftenskoler, der søger tilskud for perioden marts - december 2018

1. februar kl. 14.00

Tilskudsregnskab

3. april kl. 14.00

Virksomhedsregnskab for aftenskoler, der har modtaget over 1 mio. kr. i tilskud

2. maj kl. 14.00

Nye aftenskoler, der søger tilskud til efterårssemester (frist rykket en måned frem)

3. april kl. 14.00

Nye aftenskoler, der søger tilskud for hele 2019

2. oktober kl. 14.00

 

Lederkurser

Frist 2018

1. periode (1. december 2017 - 31. marts 2018)

2. maj

2. periode (1. april - 30. juni 2018)

1. august

3. periode (1. juli - 30. september 2018)

1. november

4. periode (1. oktober - 30. november 2018)

2. januar 2019

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Videre proces

Ansøgningsfristerne vil blive offentliggjort på Københavns Kommunes hjemmeside, i nyhedsbrevet, i retningslinjerne for støtte til folkeoplysning i København samt i de aktuelle tilskuds- og regnskabsskemaer.


Mads Kamp Hansen

                                                    /Rikke Thielcke

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 4. december 2017:

Punktet blev godkendt umiddelbart efter dagsordenens punkt 1.

Indstillingen blev godkendt.