3. Meddelelser ( )

Beslutning

Rikke Lauritzen orienterede om Kultur- og Fritidsudvalgets beslutninger om:

  • Forenings- og aftenskolepakke 2018-2021,
  • kontingentstøtteordning til udsatte børn og unge, og
  • pulje til tværgående bydelsindsatser i 2018.

Forvaltningen orienterede om:

  • Tilsyn med foreninger der modtager lokaletilskud (bilag 1),
  • tilskudsudviklingen på folkeoplysningsområdet (bilag 2),
  • organisationsændring i Kultur- og Fritidsforvaltningen (bilag 3),
  • Amager Badminton Club (bilag 4), og
  • situationen for musikskoler, der anvender lokaler på skoler.