16. B-sag: Administrative bevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge (2017-0370854)

Folkeoplysningsudvalget skal orienteres om administrative bevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget tager de administrative bevillinger til efterretning.

Problemstilling

Folkeoplysningsudvalget har delegeret afgørelser under 100.000 kr. til Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Løsning

1. De Frie Fugle

De Frie Fugle har fået en bevilling på 8.680 kr. til eventen "Lanternevandring omkring Kildevældssøen for alle".

Formål og målgruppe
Eventen har til formål at samle børn og forældre om en smuk oplevelse, hvor fællesskab, kreativitet og sang står i centrum. Det er et 4 dages arrangement, der begynder med 3 dages kreativt værksted på legepladsen i Kildevældsparken. Her kan alle legepladsens brugere fremstille papirlanterner, der skal tændes til lanternevandringen den sidste dag i eventen. Her samles alle kl. 16, synger fælles sange og vandrer ca. 20 minutter omkring søen. Eventen afsluttes med en kop varm kakao på legepladsen.
Foreningen forventer at kunne rekruttere 5 nye medlemmer og 8 frivillige via eventen.

Eventen blev afviklet i dagene 6. november - 9. november 2017. 

2. Østerbro Billedskole

Østerbro Billedskole har fået en bevilling på 30.350 kr. til projektet "Undervisningsmaterialer / markedsføringsmaterialer til nye målgrupper".

Formål og målgruppe
Projektets formål er at holde en række prøveforløb for børn i alderen 6 til 11 år. Forløbene afvikles med afsæt i et undervisningsmateriale, der skal udarbejdes af undervisere henover 4 workshops.
Prøveforløbene vil blive tilbudt til nærliggende skoler og daginstitutioner og herigennem gøre opmærksom på foreningens tilbud, der alle afvikles i egne lokaler.
Foreningen forventer at rekruttere 15 til 20 nye medlemmer under 25 år.

Projektperioden er 1. november 2017 - 1. maj 2018. 

3. Athlete Nation

Athlete Nation har fået en bevilling på 81.500 kr. til projektet "Børne-Grappling".

Formål og målgruppe

Projektet har til formål at udvikle en ny aktivitet for børn i alderen 6 - 11 år. Børnene rekrutteres hovedsageligt på Nørrebro, hvor foreningen har til huse. Foreningen vil nu oprette børnehold i kampsportsgrenen Brasiliansk Jiu-Jitsu, der også kaldes Grappling.
Grappling er en selvforsvars- og kampsportsdisciplin, der bygger på traditionel Judo. Grappling indeholder forskellige former for kast, og en stor del af træningen foregår på gulvet som en form for brydning. Aktiviteten skal foregå to gange ugentligt i foreningens egne lokaler.
Rekruttering vil ske via facebook og hjemmeside samt ved omdeling af flyers og andet materiale på skoler, sportshaller og andre lokale steder, hvor børnene færdes.
Foreningen forventer at kunne rekruttere 30 nye medlemmer under 25 år.

Projektperioden er 1. december 2017 - 31. december 2018. 

4. København Futsal

København Futsal har fået en bevilling på 84.000 kr. til projektet "Futsal for piger".

Formål og målgruppe

Projektets formål er at oprette en pigeafdeling i København Futsal. Foreningen har gennem forløb på københavnske folkeskoler mærket stor efterspørgsel på et futsal-tilbud for piger. Projektet retter sig mod piger i alderen 6 - 18 år, og rekruttering vil ske gennem foreningens netværk, der er dannet via skolesamarbejder. Aktiviteterne vil starte som "drop-inn" futsal en gang ugentligt, og træningen vil som udgangspunkt foregå i Hafniahallen, Grøndal MultiCenter og i Husum.
Foreningen forventer at kunne rekruttere 45 piger under 25 år.

Projektperioden er 1. november 2017 - 31. oktober 2018.

Økonomi

Puljens 2017-budget
Kultur- og Fritidsforvaltningen gør opmærksom på, at der tidligere er udmeldt et budgettal, der nu er blevet korrigeret.

Udviklingspuljen for børn og unge har i 2017 et budget på 5.330.962 kr.

Der indstilles til dette møde et projekt, der ikke har økonomisk konsekvens for budget 2017. Herudover er der meddelt 4 administrative bevillinger med et samlet forbrug på 204.530 kr. En forening (DUI LEG og VIRKE), der har fået bevilling i 2017, vil få sidste del af tilskuddet på 27.451 kr. udbetalt fra puljens budget 2018.

Resterende midler efter FOU 24. oktober 2017                               427.079 kr.
Administrative bevillinger                 204.530 kr.
Nørrebro Idrætsråd 2. rate                 250.000 kr.
Sidste rate til DUI LEG og VIRKE (budget 2018)                           - 27.451 kr.
Rest på budget 2017                            0 kr.

Puljens 2018-budget
En forening (DUI LEG og VIRKE) vil få sidste rate af sin bevilling på 27.451 kr. udbetalt fra budget 2018.

Der er til dette møde indstillet et projekt med et forbrug på 422.500 kr. og der er for 2018 forhåndsgodkendt eller bevilget i alt 2.639.186 kr. fordelt på følgende poster:

Indstillet til dette møde    422.500 kr.
2. rate til DUI LEG og VIRKE      27.451 kr.
Kultur KBH    300.000 kr.
Afsat til lederuddannelse (Idrætsforum København og DGI)           183.750 kr.
Naturpark Amager     200.000 kr.
2-års bevilling til 10 forhåndsgodkendte projekter 1.505.485 kr.
I alt 2.639.186 kr.

 

Mads Kamp Hansen

                                  /Rikke Thielcke

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 4. december 2017:

Punktet blev godkendt umiddelbart efter dagsordenens punkt 1.

Indstillingen blev godkendt.