1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Vibeke Jessen og Peter Kjøller er udtrådt af Folkeoplysningsudvalget. Gitte Pedersen og Flemming Jensen er som suppleanter indtrådt permanent.

I mødet deltog:

Borgerrepræsentanter:

Christopher Røhl Andersen og Susan Hedlund.

Fra den folkeoplysende voksenundervisning:

Charlotte Lorenzen, John Kalo, Kåre Emtoft, Ole Sørensen, Peter Hollbaum-Hansen og Torben Engberg.

Fra det frivillige folkeoplysende foreningsområde:

Anders Berner, Asger Gaard, Caroline Møller Jensen, Martin Duus, Flemming Jensen, Søren Hemmingshøj og Viggo Brøndegaard.

Fra forvaltningen:

Mads Kamp Hansen, Thomas Bach, Marianne Kruckow og Lars Eisenhardt.

Tilforordnede:

Elin Johansson og Henrik Bo Hansen.

Følgende havde meldt afbud:

Rikke Lauritzen, Caroline Stage Olsen, Jonas Bjørn Jensen, Maria Frej og Gitte Pedersen.

Fraværende uden afbud:

Jakob Gorm

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 19. juni 2018:

I Rikke Lauritzens fravær fungerede Anders Gredal Berner som formand.

Dagsordenen blev godkendt.