8. Godkendelse af foreninger, der søger tilskud september - december 2018 (2018-0218628)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til ansøgninger om medlems- og lokaletilskud for to tidligere godkendte foreninger, forhøjet lokaletilskud fra en tidligere godkendt forening og medlemstilskud for to nye foreninger for perioden 1. maj - 31. december 2018.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget godkender medlems- og lokaletilskud for to tidligere godkendte foreninger for perioden 1. maj - 31. december 2018, jf. bilag 1,
  2. at Folkeoplysningsudvalget godkender forhøjet lokaletilskud til en tidligere godkendt forening, jf. bilag 1, og
  3. at Folkeoplysningsudvalget godkender medlemstilskud for to nye foreninger for perioden 1. september - 31. december 2018, jf. bilag 1.

Problemstilling

Rollespilsforeningen Roar og Pickleball Denmark er begge godkendt som folkeoplysende foreninger i forbindelse med ansøgning om lokaler. Begge foreninger søger nu om medlems- og lokaletilskud for perioden 1. maj - 31. december 2018.

En godkendt forening, Boldklubben Frem, søger om forhøjet lokaletilskud for 2018. Klubben har i 2018 fået ekstraordinære udgifter til el på 140.000 kr., men fik beløbet nedsat til 70.000 kr. mod at igangsætte energirenovering. På den baggrund blev der på Folkeoplysningsudvalgets møde den 6.marts 2018 bevilget en forhøjelse af lokaletilskuddet med 37.193 kr. Energirenoveringen forventes dog ikke at få fuld effekt, hvorfor klubben søger om yderligere forhøjelse af lokaletilskuddet med en udgift på 50.000 kr. Det giver et yderligere forhøjet lokaletilskud på 23.319 kr.

To nye foreninger Shindenkan Taijutsu Ørestad og Shindenkan Taijutsu København søger godkendelse og medlemstilskud for perioden 1. september - 31. december 2018.

Folkeoplysningsudvalget godkender i henhold til folkeoplysningslovens § 5, stk. 8, jf. § 35, stk. 2, tilskud til foreninger.

Løsning

Rollespilsforeningen Roar og Pickleball Denmark indstilles begge til medlems- og lokaletilskud for perioden 1. september - 31. december 2018.

Boldklubben Frem indstilles til et forhøjet lokaletilskud på 23.319 kr.

Foreningers lokaletilskud bliver som udgangspunkt fastsat én gang årligt. Hvis en forening får væsentlige merudgifter til driften i løbet af året, kan der søges om øget tilskud efter de løbende frister, jf. Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København pkt. 4.3.1. Væsentlige merudgifter er sædvanligvis en stigning på 25 - 30 % og mere end 10.000 kr.

Shindenkan Taijutsu Ørestad indstilles til godkendelse og medlemstilskud på 1.261 kr.

Shindenkan Taijutsu København indstilles til godkendelse og medlemstilskud på 2.328 kr.

Økonomi

Folkeoplysningsudvalget har den 4. december 2017 afsat nedenstående buffere til løbende sager i 2018 fordelt på medlems- og lokaletilskud.

Medlemstilskud i kr.

 

Afsat buffer

899.240

Indstilling på marts mødet

153.912

Indstilling på april mødet

26.657

Indstilling på juni mødet

4.825

Indstilling på september mødet

                           6.984

Rest for medlemstilskud 2018

706.862

 

Lokaletilskud inkl. hyttetilskud i kr.

 

Afsat buffer

1.969.317

Indstilling på marts mødet

37.193

Indstilling på april mødet

16.981

Indstilling på juni mødet

20.016

Indstilling på september mødet

31.336

Rest for lokaletilskud inkl. hyttetilskud for 2018

1.863.791

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen meddeler foreningerne Folkeoplysningsudvalgets beslutning.

Medlemstilskuddet vil blive udbetalt i én rate, når den enkelte forening har bekræftet, at den har facilitetstider til rådighed til sine aktiviteter. Godkendte nye lokaletilskud vil blive udbetalt, når foreningen inden 1. december 2018 har indsendt dokumentation for udgifterne. Boldklubben Frem's forhøjede lokaletilskud vil blive gjort endelig op i januar 2019 når klubben har modtaget endelig afregning for el i 2018.

 

Mads Kamp Hansen

                                           /Marianne Kruckow

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 4. september 2018:

Indstillingen blev godkendt.