12. B-sag: Administrative bevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge 2018 (2018-0196042)

Folkeoplysningsudvalget skal orienteres om administrative bevilliger fra Udviklingspuljen for børn og unge.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget tager de administrative bevillinger til efterretning.

Problemstilling

Folkeoplysningsudvalget har delegeret afgørelser under 100.000 kr. til Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Løsning

1. Roklubben SAS

Roklubben SAS har fået bevilget 45.225 kr. til projektet "Mange flere unge roere under 18 år i Roklubben SAS".

Formål og målgruppe

Projektets formål er at rekruttere nye medlemmer i aldersgruppen 10 - 18 år. Rekruttering vil ske i nærområdet, hvor mange af Islands Brygges nye beboere har vist interesse for roklubben. Projektet skydes i gang i maj måned med roning, træning, ture, fællesarrangementer og sociale aktiviteter.
Foreningen forventer at rekruttere 10 medlemmer under 25 år, og samtidig er der forventning om at rekruttere to frivillige instruktører.

Projektperioden er fra 14. maj 2018 til 31. december 2018. 

2. Foreningen Heltetræning

Foreningen Heltetræning har fået bevilget 26.625 kr. til projektet "Ridder & Ridderlighed".

Formål og målgruppe

Projektets målgruppe er børn i aldersgrupperne 3-6 år og 7-12 år. I ugerne 23-26 forberedes aktiviteterne, der afvikles i Valby Parken i uge 27. Aktiviteterne vil bl.a. omfatte bueskydning, lanse turnering, ringridning, sværdkampe og sang/dans. Temaerne er danmarkshistorien i middelalderen.
Foreningen forventer at få 50 nye medlemmer og 3-5 nye frivillige instruktører.

Projektperioden er fra 4. juni 2018 til 31. august 2018.

Økonomi

Udviklingspuljen for børn og unge har i 2018 et budget på 4.867.000 kr.

Der er på dette møde indstillet to projekter med et forbrug på i alt 159.150kr., samt et forhåndsgodkendt projekt med et forbrug på 39.900 kr.
Herefter er der forhåndsgodkendte projekter i 2018 med et samlet forbrug på 1.138.750 kr.

Der er på dette møde meddelt to administrative bevillinger med et samlet forbrug på 71.850 kr.

Rest på budget efter møde i FOU 19. juni 2018 1.499.884 kr.
Indstillet til dette møde    159.150 kr.
Administrative bevillinger      71.850 kr.
Rest på budget 1.268.884 kr.

 

Mads Kamp Hansen

                                          /Marianne Kruckow

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 4. september 2018:

Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1.

Indstillingen blev godkendt.