14. B-sag: Godkendelse af folkeoplysende foreninger, der søger lokaler (2018-0218564)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til nye foreninger, der søger om lokaler.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget godkender tre foreninger, der søger om godkendelse og lokaler.

Problemstilling

Ledige offentlige lokaler skal ifølge Folkeoplysningsloven stilles vederlagsfrit til rådighed for folkeoplysende foreninger. De ansøgende foreninger har søgt om og opfylder kravene til at blive godkendt som folkeoplysende forening med henblik på at få stillet lokaler til rådighed.

Løsning

En ansøgende forening skal opfylde en række betingelser i henhold til folkeoplysningsloven og Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København for at blive godkendt som en folkeoplysende forening. Der stilles blandt andet krav til foreningens formål og vedtægter, der skal vedlægges ansøgningen.

Når en forenings ansøgning er komplet, meddeler forvaltningen en administrativ godkendelse, så foreningen kan søge tider og påbegynde sine aktiviteter. Den administrative godkendelse er betinget af, at foreningen godkendes på førstkommende møde i Folkeoplysningsudvalget.

De tre foreninger i bilag 1 indstilles til godkendelse, idet de opfylder betingelserne i Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Forvaltningen meddeler foreningerne Folkeoplysningsudvalgets beslutning.

 

Mads Kamp Hansen

                                        /Marianne Kruckow

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 4. september 2018:

Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1.

Indstillingen blev godkendt.