7. Godkendelse af ny aftenskole (2018-0103890)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til en ansøgning om godkendelse af ny aftenskole.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur-og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget godkender en ny folkeoplysende voksenundervisningsforening, Københavns Sprogcenter - sprog og kultur, og
  2. at ansøgning om tilskud på 634.442 kr. for perioden 1. januar - 31. december 2019 behandles sammen med øvrige tilskudsansøgninger for 2019 i december 2018, med et foreløbigt tilsagn på 15.000 kr. til udbetaling den 1. januar 2019.

Problemstilling

Københavns Sprogcenter - sprog og kultur søger om godkendelse som folkeoplysende voksenundervisningsforening (aftenskole) pr. 1. januar 2019.

Løsning

Københavns Sprogcenter - sprog og kultur lever op til de i folkeoplysningsloven fastsatte krav til folkeoplysende foreninger, der vil udbyde voksenundervisning og indstilles derfor til godkendelse.

Københavns Sprogcenter - sprog og kulturs primære formål er at forestå voksenundervisning, foredrag og debat indenfor folkeoplysningens rammer i sprogundervisning, især dansk som fremmed- og andetsprog samt dansk kultur og historie.

Godkendelsen gives under forudsætning af, at der ikke i aftenskoleregi gives tilskud til dele af eller hele kompetencegivende forløb.

Økonomi

Der udbetales 15.000 kr. til aftenskolen den 1. januar 2019. Ansøgning om tilskud på 634.442 kr. for perioden 1. januar - 31. december 2019, behandles sammen med øvrige tilskudsansøgninger for 2019 i december 2018.

Videre proces

Forvaltningen meddeler foreningen Folkeoplysningsudvalgets beslutning samt tilbyder foreningen rådgivningsmøde for nye foreninger.

 

Mads Kamp Hansen

                                       /Marianne Kruckow

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 4. september 2018:

Indstillingen blev godkendt.