11. B-sag: Godkendelse af referat

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 4. september 2018:

Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1.

Indstillingen blev godkendt.