2. Meddelelser

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer om status for nyt bookingsystem, jf. bilag 1.

Beslutning

  1. Forvaltningen orienterede om status på udviklingen af nyt bookingsystem.
  2. Flemming Jensen bemærkede vedrørende det nye forslag til integrationspolitik, at der bør kunne findes bedre succeskriterier for integration. Pointen tages med i forvaltningens høringssvar.