Mødedato
04-09-2018 16:30

Referat

Punkt Titel
1 Godkendelse af dagsorden
2 Meddelelser
3 Stevnsgade Basketball (2018-0222245)
4 Høring - Kultur- og fritidskompasset (2018-0207370)
5 Forenings- og aftenskolepakke 2016-18 og 2018-21 (2018-0215066)
6 Debatskabende aktiviteter (2018-0160204)
7 Godkendelse af ny aftenskole (2018-0103890)
8 Godkendelse af foreninger, der søger tilskud september - december 2018 (2018-0218628)
9 Udviklingspuljen for børn og unge 2018 (2018-0196042)
10 Eventuelt
11 B-sag: Godkendelse af referat
12 B-sag: Administrative bevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge 2018 (2018-0196042)
13 B-sag: Administrative afslag fra Udviklingspuljen for børn og unge (2018-0196042)
14 B-sag: Godkendelse af folkeoplysende foreninger, der søger lokaler (2018-0218564)
15 B-sag: Kommende sager