Mødedato
04-06-2013 15:00

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden
2Godkendelse af referat
3Meddelelser
4Medlemsforslag om drøftelse af Natha Yoga Center og tilskud til tantrisk yoga (2013-86714)
5Budget 2014 (2013-85980)
6Udviklingspuljen for børn og unge (2013-81698)
7Ansøgningsskema til Udviklingspuljen for børn og unge (2013-81733)
8Tilsyn med 8 folkeoplysende foreninger (2013-83791)
9Afgrænsning af folkeoplysende voksenundervisning i forhold til formel uddannelse (2013-86059)
10Godkendelse af nye aftenskoler pr. 1. juli 2013 (2013-81985)
11Tilsyn med Musikforeningen Vesterbro (MUVE) (2012-54120)
12Nøgletal for udvikling i aktivitetstilskud og medlemstal på folkeoplysningsområdet 1999 - 2013 (2013-21019)
13Godkendelse af foreninger, der søger lokaler (2013-85339)
14Ansøgninger om tilskud fra de frivillige folkeoplysende foreninger for 2013 (2013-81529)
15Fusion mellem Copenhagen Music og Concord Brass Band (2013-84363)
16Kommende sager på Folkeoplysningsudvalgets møde september 2013 (2013-43413)
17Eventuelt