2. Meddelelser

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer om betydningen af Budget 2019 for folkeoplysningsområdet.

Beslutning

Forvaltningen orienterede om:

  1. Byens Aftenskole under konkurs.
  2. Status for nyt bookingsystem. Referencegruppen indkaldes til møde snarest.
  3. Visitkortafregning for voksenundervisningen 2017.
  4. Tilskudsudviklingen på folkeoplysningsområdet.
  5. Konsekvenser af gebyr for udvalgte foreninger.
    Udvalget drøftede de vedtagne takster og ønskede, at forvaltningen fremlægger nye beregninger for, hvordan særligt børne-/ungeforeninger kan kompenseres for gebyr-udgiften.

Notat om betydningen af Budget 2019 for folkeoplysningsområdet eftersendes.