1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

I mødet deltog:

Borgerrepræsentanter:

Rikke Lauritzen, Badar Shah, Caroline Stage Olsen, Christopher Røhl Andersen, Jonas Bjørn Jensen og Maria Frej.

Fra den folkeoplysende voksenundervisning:

Gitte Pedersen, John Kalo, Kåre Emtoft, Ole Sørensen, Peter Hollbaum-Hansen, Stine Hejlesen (for Charlotte Lorenzen) og Torben Engberg.

Fra det frivillige folkeoplysende foreningsområde:

Anders Berner, Asger Gaard, Caroline Møller Jensen, Martin Duus, Flemming Jensen, Søren Hemmingshøj og Viggo Brøndegaard.

Fra forvaltningen:

Mads Kamp Hansen, Thomas Bach og Lars Eisenhardt.

Tilforordnede:

Elin Johansson.

Følgende havde meldt afbud:

Susan Hedlund

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 3. december 2018:

Asger Gaard ønskede dagsordenens punkt 18 gjort til A-sag.

Med denne ændring blev dagsordenen godkendt.