18. Administrative afslag fra Udviklingspuljen for børn og unge (2018-0257001)

Folkeoplysningsudvalget skal orienteres om administrative afslag fra Udviklingspuljen for børn og unge.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget tager de administrative afslag til efterretning.

Problemstilling

1. Vesterbro Rulleskøjte Klub

Vesterbro Rulleskøjte Klub har søgt om tilskud til projekt "Rulleskøjteløb som sportsgren for børn og unge i København".
Projektets formål er rekruttering af nye medlemmer i alderen 9 - 14 år. Den største hindring for at komme i gang er mangel på udstyr, hvorfor størstedelen af budgettet omhandler indkøb af rulleskøjter.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har meddelt foreningen afslag, da Folkeoplysningsudvalget på sit møde 19. juni 2018 behandlede en lignende ansøgning og besluttede, at der først kan behandles ansøgninger af lignende karakter, når erfaringerne fra det konkrete projekt er kendt.

 

2. Copenhagen Floorball Club

Copenhagen Floorball Club har søgt om tilskud til projekt "Floorball i Folehaven".
Projektets formål er at afvikle aktiviteter for udsatte børn og unge i Folehaven. Aktiviteten består af 6 træninger og indeholder ingen egentlig udvikling.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har på denne baggrund meddelt foreningen afslag.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Mads Kamp Hansen

                                      /Marianne Kruckow

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 3. december 2018:

Udvalget ønsker, at de ansøgte beløb fremover fremgår af indstillingen.

Med denne tilføjelse blev indstillingen godkendt.