20. B-sag: Frister for folkeoplysende foreninger (2018-0296097)

Der skal fastlægges ansøgnings- og afleveringsfrister for de folkeoplysende foreninger og aftenskoler for det kommende år.

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget vedtager de angivne frister for folkeoplysende foreninger i 2019.                                                                                                   

Problemstilling

I henhold til retningslinjerne for støtte til folkeoplysning i København beslutter Folkeoplysningsudvalget ansøgnings- og afleveringsfrister for de folkeoplysende foreninger.

Løsning

Lokaleudlån

Frist 2019

Fordeling af indendørsfaciliteter fra august 2019 til juni 2021

1. februar kl. 23:59

Fordeling af udendørsfaciliteter fra november 2019 til oktober 2021

1. september kl. 23:59

 

Børn- og ungeforeninger

 

Regnskab 2018 og ansøgning 2020

3. juni kl. 14.00

Nye foreninger*, der søger tilskud for hele 2020

1. oktober kl. 14.00

Nye foreninger, der søger tilskud for perioden marts - december 2019

1. februar kl. 14.00

Nye foreninger, der søger tilskud for perioden maj - december 2019

1. april kl. 14.00

Nye foreninger, der søger tilskud for perioden september - december 2019

1. august kl. 14.00

* Foreninger, der ikke har modtaget tilskud i to år behandles også som nye.

 

Aftenskoler

Frist 2018

Tilskudsansøgning

1. april kl. 14.00

Tilskudsregnskab

1. april kl. 14.00

Virksomhedsregnskab for aftenskoler, der har modtaget over 1 mio. kr. i tilskud

2. maj kl. 14.00

Nye aftenskoler og kendte aftenskoler hvis ansøgninger ikke er behandlet i forbindelse med den primære ansøgningsrunde

Løbende

Delregnskab nye aftenskoler

1. november kl. 14.00

 

 

Lederkurser

Frist 2019

1. periode (1. december 2017 - 31. marts 2018)

2. maj

2. periode (1. april - 30. juni 2018)

1. august

3. periode (1. juli - 30. september 2018)

1. november

4. periode (1. oktober - 30. november 2018)

2. januar 2020

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Ansøgningsfristerne vil blive offentliggjort på Københavns Kommunes hjemmeside, i nyhedsbrevet, i retningslinjerne for støtte til folkeoplysning i København samt i de aktuelle tilskuds- og regnskabsskemaer.


Mads Kamp Hansen

                                                    / Marianne Kruckow

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 3. december 2018:

Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1.

Indstillingen blev godkendt.