10. Status på Naturpark for foreningerne (2018-0284031)

Folkeoplysningsudvalget orienteres om status på projektet Naturpark for foreningerne.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget tager orienteringen om status vedrørende "Naturpark for foreningerne" til efterretning.

Problemstilling

Den 6. juni 2017 bevilgede Folkeoplysningsudvalget 200.000 kr. årligt til inddragelse af foreningerne i udviklingen af Naturpark Amager i perioden 2017 – 2019.

Løsning

I bilag 1 præsenteres en status på projektets resultater indtil videre sammen med forvaltningens plan for det videre arbejde. I bilag 2 præsenteres foreningernes ønsker til den kommende Naturpark Amager.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen arbejder videre med "Naturpark for foreningerne" i henhold til den fremlagte plan.

 

Thomas Bach

                                                                     /Rikke Thielcke

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 3. december 2018:

Indstillingen blev godkendt.