Mødedato
03-12-2018 16:30

Referat

Punkt Titel
1 Godkendelse af dagsorden
2 Meddelelser
3 Medlemsforslag om drøftelse af principper for brug og betaling for kommunale og andre lokaler
4 Revision af Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København (2018-0277521)
5 Planlægning af nye folkeskoler (2018-0295538)
6 Budget 2019 voksenundervisning (2018-0276908)
7 Regnskab 2017 for de frivillige folkeoplysende foreninger (2018-0291158)
8 Ansøgning og tilskud 2019 på det frivillige folkeoplysende foreningsområde (2018-0283959)
9 Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler 2018 (2018-0297806)
10 Status på Naturpark for foreningerne (2018-0284031)
11 Oversigt over tilskudsbevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge (2018-0305258)
12 Udviklingspuljen for børn og unge 2018 (2018-0257001)
13 Folkeoplysningsudvalgets mødeplan for 2019 (2018-0295245)
14 Eventuelt
15 B-sag: Godkendelse af referat
16 B-sag: Administrativ bevilling fra Udviklings- og Aktivitetspuljen for Aftenskoler (2018-0297806)
17 B-sag: Administrative bevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge 2018 (2018-0257001)
18 Administrative afslag fra Udviklingspuljen for børn og unge (2018-0257001)
19 B-sag: Godkendelse af folkeoplysende foreninger, der søger lokaler (2018-0292028)
20 B-sag: Frister for folkeoplysende foreninger (2018-0296097)
21 B-sag: Kommende sager