Mødedato
02-09-2014 17:00

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden
2Godkendelse af referat
3Meddelelser
4Tema: Kontrol på folkeoplysningsområdet (2014-0152059)
5Principper og satser for tilskud til Folkeoplysning - Budget 2015 (2014-0154429)
6Program for Folkeoplysningsudvalgets seminar 2014 (2014-0127492)
7Merforbrug af tilskud til lederkurser (2014-0099057)
8Høring om forslag der skal udvikle frivillighedsområdet (2014-0152931)
9Besparelse på lokaletilskud til aftenskoler (2014-0107156)
10Ansøgninger om tilskud fra nye frivillige folkeoplysende foreninger for 2014 (2014-0150778)
11Udviklingspuljen for børn og unge (2014-0136222)
12B-sag: Administrative bevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge (2014-0136222)
13Copenhagen Music - Ændring af placering af hovedvirksomhed som aftenskole (2014-0153847)
14B-sag: Godkendelse af foreninger, der søger godkendelse og lokaler (2014-0150361)
15B-sag: Kommende sager på Folkeoplysningsudvalgets møde i oktober 2014 (2014-0039555)
16Eventuelt