1) Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

 • foreningen oprettes for at medlemmerne kan dyrke en aktivitet (fx håndbold) sammen
 • aktiviteterne arrangeres for og af medlemmerne 
 • har som formål at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar og deltage i samfundslivet (derfor navnet 'folkeoplysende')
 • fx sportsklubber, spejdere, politiske foreninger og kulturelle foreninger
 • i København prioriteres foreninger med medlemmer under 25 år ift. økonomisk støtte

Læs mere om støtte til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 

2) Folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler)

 • foreningen tilbyder undervisning, debatskabende aktiviteter, studiekredse, foredrag og lignende for voksne (over 18) samt for voksne og børn sammen
 • har til formål at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab
 • undervisningen skal øge deltagernes almene og faglige indsigt og færdigheder
 • aktiviteterne er åbne for alle
 • deltagelse i undervisning er ikke betinget af medlemskab af foreningen

Læs mere om støtte til folkeoplysende voksenundervisning

3) Frivillig social forening

 • foreningen oprettes for at hjælpe nogle (fx hjemløse), som ikke behøver at være medlem af foreningen
 • aktiviteterne involverer frivillige
 • har som formål at forebygge eller afhjælpe et socialt eller sundhedsmæssigt problem
 • fx sociale cafeer, besøgstjenester og selvhjælpsgrupper

Læs mere om støtte til frivilligt socialt arbejde

4) Klubber for ældre

Der kan ydes midler til forebyggende og aktiverende tilbud i ældreklubber, der giver medlemmerne rammer og muligheder for at skabe netværk og styrke deres sundhed generelt.

Formålet er at fastholde og udvikle ældres sociale, fysiske og psykiske funktionsevne længst muligt.

Læs mere om midler til klubber for ældre