Hvad er en folkeoplysende forening?

Om en forening er folkeoplysende afhænger af foreningens aktiviteter, hvem de er henvendt til og hvordan foreningens arbejde og organisation er struktureret.

En folkeoplysende aktivitet er kendetegnet ved, at aktiviteten foregår i fællesskab med andre, og at der er en form for instruktion og fælles læring. Det kan være alt fra f.eks. idræt, spejder og kultur til aktiviteter på mellemfolkeligt, religiøst eller idépolitisk grundlag.

Som udgangspunkt skal en folkeoplysende forening være åben for alle, som tilslutter sig dens formål. Aktiviteterne laves for og med medlemmerne af foreningen, hvor det frivillige engagement og arbejde er bærende. Foreningen skal være demokratisk opbygget og have et sæt vedtægter, hvoraf foreningens formål fremgår.

Hvordan bliver man godkendt som en folkeoplysende forening?

Det er folkeoplysningsudvalget, der afgør, om en forening kan godkendes som en folkeoplysende forening. Hvis I ønsker at danne en folkeoplysende forening, anbefaler vi, at I starter med at læse Københavns Kommunes trin-for-trin guide til foreningsdannelse.

Rent praktisk skal I indsende følgende for at blive godkendt:

 • Vedtægter
 • Referat fra sidste generalforsamling
 • Medlemsliste (mindst 5 personer)
 • Ansøgningsskema
 • Erklæring om indhentelse af børneattester

Når I søger om godkendelse, skal I også udfylde et af de følgende ansøgningsskemaer:

Ansøgning om godkendelse, lokaler og tilskud for nye folkeoplysende foreninger

NB! Foreninger, der ønsker at søge lokaler, kan få en administrativ godkendelse, når foreningen indstilles til godkendelse hos Folkeoplysningsudvalget. Den administrative godkendelse giver mulighed for straks at søge og reservere lokaler, men er betinget af, at foreningens godkendes på førstkommende møde i Folkeoplysningsudvalget. Læs mere om booking af lokaler her.

Vedtægter

Alle folkeoplysende foreninger skal have et sæt godkendte vedtægter.

Krav til vedtægter:

 • Foreningens navn og hjemsted
 • Foreningens formål
 • Valg til bestyrelse og antallet af bestyrelsesmedlemmer
 • Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
 • Betingelser for medlemskab
 • Procedure for vedtægtsændringer
 • Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør
 • Tegningsret
 • Kompetence til fastsættelse af kontingent

Læs Københavns Kommunes guide til foreningsvedtægter for mere info.

Erklæring om indhentelse af børneattester

Foreninger med medlemmer under 15 år skal indhente børneattest hos politiet for ledere, trænere og andre i foreningen, der enten har eller har mulighed for at få direkte kontakt med børn under 15 år. Attesten kan hentes på Politiets hjemmeside - vælg Børneattest i menuen til venstre.

Alle foreninger og aftenskoler skal en gang årligt afgive erklæring om, at de overholder reglerne om indhentelse af børneattester. Erklæringen skal indsendes til afdelingen for Folkeoplysning uanset foreningen har medlemmer under 15 år eller ej.

Erklæringen er en forudsætning for at modtage medlemstilskud eller benytte lokaler.

Erklæringen findes i dokumentet "Ansøgningsskema om godkendelse, tilskud og lokaler for nye foreninger.docx", som findes nederst på denne side.

Bemærk at foreningen overfor Københavns Kommune kun skal afgive erklæring om, at den overholder reglerne for indhentelse af børneattester - ikke selve børneattesterne! 

CVR-nummer og digital postkasse

Det er lovpligtigt for alle foreninger, der har et CVR-nummer at oprette en postkasse til Digital Post fra det offentlige. Den er gratis og giver hurtig adgang til sikker digital post.

Den digitale postkasse får juridisk samme status som en fysisk postkasse. Det vil sige, at foreninger er forpligtet til at orientere sig i de meddelelser, det offentlige sender digitalt på lige fod med trykte breve.

Læs mere om CVR-numre og Digital Post for foreninger her.

Persondata

Foreningerne er pr. 25. maj 2018 underlagt nye regler om behandling af  personoplysninger, jfr. EU’s persondataforordning.

Nærmere information fås i bl.a. følgende vejledninger fra forbundene:

Nyhedsbrev

Tilmeld din forening nyhedsbrevet for foreninger og aftenskoler, så I kan holde jer opdateret omkring forenings- og folkeoplysningsområdet. Tilmed jer nyhedsbrevet her.