Tværgående fokusområde: En mere vidensbaseret udvikling og praksis

Med dette fokusområde er det vores mål at blive klogere på hvad der virker og hvorfor, så vi hele tiden bliver bedre. Læs mere om det Tværgående Fokusområde her

Fokusområde 4: God overgang til voksenlivet for udsatte unge

Socialforvaltningen ønsker med dette fokusområde at kvalificere indsatsen for at sikre udsatte unge en god overgang til voksenlivet, hvor de støttes i at komme i uddannelse eller beskæftigelse. Det skal medvirke til, at vi når vores mål om, at udsatte børn og unge får samme succes i voksenlivet som andre børn og unge. Læs mere om Fokusområde 4 her

Fokusområde 1: Tidlig indsats i forhold til udsatte børn og unge

Al forskning og erfaring viser, at en tidlig opsporing af udsatte børn og unge og en tidlig indsats er afgørende for, at barnet eller den unge senere i livet kan udvikle sig positivt. Derfor sætter vi i Københavns Kommune med Strategi 2012-2014 fokus på at udvikle og kvalificere den tidlige og forebyggende indsats overfor udsatte børn og unge. Læs mere om fokusområde 1 her

Fokusområde 2: Kvalificerende skolegang til udsatte børn og unge

Socialforvaltningen ønsker med Strategi 2012-2014 at opprioritere indsatsen i forhold til at styrke udsatte børn og unges fremmøde, fastholdelse samt gennemførsel af grundskolen. Læs mere om Fokusområde 2 her

Fokusområde 5: Udvikling af anbringelsesviften

Med dette fokusområde vil vi arbejde på at udvikle og kvalificere vores tilbud til anbragte børn og unge. Det kan eksempelvis være helt små børn, som meget tidligt i deres liv må anbringes, fordi forældrene af den ene eller anden grund ikke er i stand til at tage vare på dem. Men det kan også være unge med psykiske lidelser eller et misbrug, eller børn med en meget udadreagerende og måske voldelig eller kriminel adfærd. Fælles for dem er, at det er nogle af de udsatte børn/unge, der har det allersværest. Læs mere om Fokusområde 5 her

Fokusområde 3: Insisterende indsats ift. unge og kriminalitet

Dette fokusområde bygger videre på det arbejde, der i dag allerede bliver gjort på det kriminalpræventive område i kommunen, og stiller samtidig skarpt på, hvordan den kriminalitetsforebyggende indsats kan gøres endnu bedre, og hvordan vi kan styrke indsatsen for at hjælpe unge, der er kommet ind på en kriminel løbebane, på ret kurs igen. Læs mere om fokusområde 3 her

Fokusområde 6: Bedre myndighedsarbejde

En forudsætning for at levere en indsats, der hjælper det enkelte barn eller den enkelte unge ud fra de konkrete vanskeligheder, som han eller hun befinder sig i, er, at vi udfører myndighedsarbejde af en høj socialfaglig kvalitet. Læs mere om Fokusområde 6 her